Odpovědní formulář

Mám zájem o kariérní poradenství

Jakožto uchazeč o zaměstnání u společnosti ČSOB Leasing, a.s., nebo společnosti ČSOB Pojišťovací makléř, s.r.o. ( dále jen „zaměstnavatel“) jsem byl/ la informován/a a beru na vědomí, že v této souvislosti dochází ke zpracování mých osobních údajů. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen „GDPR“, jakož i v souladu s jinými právními předpisy na ochranu osobních údajů. Zaměstnavatel, jakožto správce, zpracovává mé osobní údaje pro účely výběrového řízení na danou pracovní pozici, pro účely evidování mé osoby jakožto potenciálního zaměstnance u této společnosti, a dále za účelem případného uzavření pracovní smlouvy. Jsem srozuměn/a s tím, že zpracování osobních údajů bude provádět společnost LMC s.r.o., IČ: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00, jakožto zpracovatel osobních údajů, prostřednictvím svých elektronických systémů. Zobrazit více

Byl/a jsem dále informován/a o tom, že mám právo na informaci, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o pozastavení zpracování, provedení opravy, doplnění nebo výmaz osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

* Pro úspěšné odeslání formuláře je potřeba vyplnit všechna pole označená hvězdičkou.